Termeni și condiții de utilizare - Beauty Wonderland

 TERMENI ȘI CONDIȚII

Precizări prealabile

Site-ul www.beauty-wonderland.ro (denumit în continuare „beauty-wonderland.ro”) este administrat de societatea comercială MVO ENTERPRISE EXCLUSIVE S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în București, Bulevardul Constantin Brancoveanu , nr 116 , cam 2 , Bloc M2/III , sc 3 , etaj 3 , apartament 138, având număr de ordine în Registrul Comerțului J40/3684/2017 și cod unic de înregistrare fiscală RO37239644.

Navigarea și plasarea comenzilor pe site-ul www.beauty-wonderland.ro echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea clauzelor inserate în documentul intitulat „Termeni și Condiții” (denumit în continuare „Termeni și Condiții”), astfel cum sunt prezentate mai jos.

În cazul neacceptării acestor clauze, sunteți rugați să închideți sesiunea pe site-ul www.beauty-wonderland.ro

S.C. MVO ENTERPRISE EXCLUSIVE S.R.L. își rezervă dreptul unilateral de a modifica și actualiza, fără o notificare prealabilă, conținutul „Termenilor și Condițiilor”, publicat pe site-ul www.beauty-wonderland.ro.

Modificările intervenite devin opozabile Utilizatorilor/Cumpărătorilor de la data afișării pe Site. Acceptarea „Termenilor și Condițiilor” are loc prin bifare check-box-ului afișat pe Site și/sau prin efectuarea unei Comenzi.

În caz de divergențe între beauty-wonderland.ro și Cumpărător, se vor aplica „Termenii și Condițiile” valabile la momentul Comenzii.

 1.     Definiții

 

Art. 1. În înțelesul prezentului document intitulat „Termeni și Condiții”, următorii termeni se definesc după cum urmează:

a)   Adaugă la comparație – secțiune a site-ului www.beauty-wonderland.ro în care Utilizatorul/Cumpărătorul poate adăuga între 2 și 3 Produse pentru a le vizualiza și compara și pe care, ulterior, le poate adăuga în coșul de cumpărături prin acțiunea „Adaugă în coș”. Produsele adăugate la secțiunea „Adaugă la comparație” pot fi vizualizată numai de Utilizatorul/Cumpărătorul care le-a adăugat;

b)   Buletin informativ – mijloc de comunicare comercială, în format electronic, prin intermediul căruia Utilizatorii/Cumpărătorii sunt informați periodic cu privire la Produsele și/sau Serviciile și/sau promoțiile valabile pe site-ul www.beauty-wonderland.ro într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta;

c)   Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să vândă și să livreze Produsele și Serviciile comandate de Cumpărător, iar Cumpărătorul își exprimă intenția de a achiziționa aceste Produse și Servicii, de a le primi și a plăti contravaloarea lor.

d)  Consumator - orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, în sensul dispozițiilor Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care efectuează o comandă;

e)   Cont – secțiune inclusă pe site-ul www.beauty-wonderland.ro care poate fi accesată prin introducerea unei adrese de e-mail și a unei parole, stabilite de către Utilizator/Cumpărător și care permite Utilizatorului/Cumpărătorului efectuarea și transmiterea unei Comenzi, crearea unei Liste de dorințe, precum și vizualizarea informațiilor înregistrate despre Utilizator/Cumpărător (nume și prenume, adresa poștală, e-mail, număr de telefon, istoric comenzi, etc.);

f)    Contract – reprezintă contractul încheiat între Vânzător și Cumpărător, în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanță organizat, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului, sub forma Comenzii confirmată de către Vânzător, prin care Vânzătorul este de acord să vândă și să livreze Produsele și Serviciile comandate de către Cumpărător, iar Cumpărătorul este de acord să achiziționeze, să primească și să plătească contravaloarea acestor Produse și Servicii.

g)   Conținut - toate informațiile existente pe site-ul www.beauty-wonderland.ro care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric; conținutul oricărui e-mail și/sau SMS trimis de către Vânzător Utilizatorilor/Cumpărătorilor prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil; orice informație comunicată Utilizatorului/Cumpărătorului prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, conform informațiilor de contact, specificate sau nu de către acesta; informații legate de Produsele și/sau Serviciile și/sau prețurile practicate de Vânzător într-o anumită perioadă; informații legate de Produsele și/sau Serviciile și/sau prețurile practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă; date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia;

h)   Cumpărător– persoana fizică, persoana juridică sau orice entitate juridică care efectuează o comandă;

i)     Curier – orice persoană de drept public sau privat care prestează servicii de curierat rapid, agreată de Vânzător;

j)     Distribuitor - persoană fizică, persoană juridică sau entitate juridică care, în cadrul activității sale profesionale fabrică, importă, transportă sau comercializează produse ori părți din acestea sau prestează servicii;

k)   Garanţia legală de conformitate – obligaţia legală a Vânzătorului faţă de Consumator ca, fără solicitarea unor costuri suplimentare, să aducă produsul la conformitate, incluzând restituirea preţului plătit de Consumator, repararea sau înlocuirea Produsului, dacă acesta nu corespunde condiţiilor enunţate în declaraţiile referitoare la garanţie sau în publicitatea aferentă;

l)     Informații– toate specificațiile cu privire la Produsele și Serviciile afișate pe Site.

m) Lista mea de dorințe – secțiune a Site-ului www.beauty-wonderland.ro în care Cumpărătorul/Utilizatorul care are un Cont deschis pe Site poate adăuga Produse pe care le consideră a fi preferate și pe care, ulterior, le poate adăuga în coșul de cumpărături prin acțiunea „Adaugă în coș”. Lista creată poate fi vizualizată numai de titularul Contului;

n)   Plata – încasarea sumei ce reprezintă contravaloarea Produselor și, după caz, a Serviciilor vândute de către Vânzător către Cumpărător, în baza Contractului încheiat, prin utilizarea serviciului de curierat rapid, agreat de Vânzător. Plata se face în numerar, către curier, acesta din urmă eliberând o chitanță care atestă efectuarea plății;

o)   Produs - orice bun menționat în Comandă, care urmează a fi furnizat de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat;

p)   Recenzie – scurtă prezentare și/sau evaluare a unui Produs afișat pe Site, realizată de către un Cumpărător/Utilizator pe baza propriei sale experiențe cu privire la acel Produs;

q)   Site – domeniul beauty-wonderland.ro și subdomeniile acestuia;

r)    Serviciu – orice serviciu menționat în Comandă, care urmează a fi furnizat de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat;

s)    Utilizator – orice persoană care accesează Site-ul www.beauty-wonderland.ro;

t)    Vânzător - S.C. MVO ENTERPRISE EXCLUSIVE S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în București, Bulevardul Constantin Brancoveanu , nr 116 , cam 2 , Bloc M2/III , sc 3 , etaj 3 , apartament 138, având număr de ordine în Registrul Comerțului J40/3684/2017 și cod unic de înregistrare fiscală RO37239644.

 

 1.     Documente contractuale

Art. 2.1. Prin plasarea unei Comenzi pe Site-ul www.beauty-wonderland.ro, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (în general, e-mail/SMS) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale. Comanda va fi formată din următoarele documente contractuale:

-          Comanda (compusă din Produsele și Serviciile care fac obiectul Comenzii, datele de livrare și facturare, eventualele cerințe speciale);

-          Termeni și Condiții.

Art. 2.2. La plasarea oricărei Comenzi, Cumpărătorul primește automat un SMS/e-mail de notificare în cuprinsul căruia sunt prezentate Produsele și, după caz, Serviciile comandate, prețul comenzii, precum și modalitatea și termenul în care Comanda urmează să fie livrată către Cumpărător. Totodată, Vânzătorul își rezervă dreptul de a apela numărul de telefon indicat de Cumpărător în cuprinsul Comenzii, în situația în care este nevoie de furnizarea unor informații suplimentare pentru procesarea și livrarea Comenzii. În caz de lipsă a unui număr de telefon sau în cazul în care numărul de telefon indicat de Cumpărător nu este valabil, comunicarea privind Comanda plasată va fi efectuată prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail indicată de Cumpărător.

Art. 2.3. Notificarea Comenzii prevăzută la art. 2.2. prin intermediul unui SMS/e-mail transmis în mod automat Cumpărătorului, are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii.

Art. 2.4. Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul în care Cumpărătorul primește de la Vânzător un SMS/e-mail prin intermediul căruia este notificat că Produsele și după caz, Serviciile, ce fac obiectul Comenzii au fost expediate.

Art. 2.5. Pentru motive justificate, Vânzătorul are dreptul de a modifica cantitatea Produselor și/sau Serviciilor din Comandă. Într-un astfel de caz, Vânzătorul se obligă să îl notifice în prealabil pe Cumpărător printr-un SMS/e-mail. Modificarea cantității Produselor și/sau Serviciilor implică modificarea valorii Comenzii în mod corespunzător.

 1.     Politica de vânzare online

Art. 3.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzi îi este permis oricărui Utilizator/Cumpărător care îndeplinește în mod cumulativ următoarele condiții:

-          are un cont deschis pe Site sau furnizează datele solicitate pentru efectuarea unei „Comenzi rapide”;

-          acceptă „Termenii și Condițiile” prezentului document.

Art. 3.2 Pentru motive justificate și în limitele legii, Vânzătorul își rezervă dreptul de a restricționa accesul Utilizatorului/Cumpărătorului la plasarea unei Comenzi și/sau la accesarea Contului acestuia din Site, atunci când comportamentul și activitatea acestuia avute anterior pe Site pot prejudicia în vreun fel Vânzătorul. Într-o astfel de situație, Utilizatorul/Cumpărătorul se poate adresa Vânzătorului, prin trimiterea unui mesaj din secțiunea „Contactați-ne” din Site, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor de restricționare indicate mai sus.

Art. 3.3. Toate prețurile aferente Produselor și/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A.

Art. 3.4. Toate informațiile folosite pentru descrierea Produselor și/sau a Serviciilor prezentate pe Site (texte, imagini statice/dinamice, etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

 1.     Cesionarea și subcontractarea

Art. 4. Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru prestarea de servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

 1.     Dreptul de autor asupra informațiilor publicate pe Site

Art. 5.1. Conținutul informativ al Site-ului www.beauty-wonderland.ro redat sub forma textelor, precum și adresele de e-mail și alte date se află în proprietatea și sub dreptul de autor al Vânzătorului, cu excepția cazului în care nu este altfel specificat.

Art. 5.2. Folosirea fără acordul Vânzătorului a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare.

 1.     Comanda

Art. 6.1. Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site-ul www.beauty-wonderland.ro, prin adăugarea Produsului/lor și după caz, a Serviciului/ilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda prin selectarea uneia dintre modalitățile indicate expres, respectiv „Comandă rapidă” sau prin autentificare, în contul Utilizatorului. În funcție de situație, Cumpărătorului i se va solicita să introducă datele sale de contact și de livrare.

Art. 6.2. Odată adăugat în coșul de cumpărături, Produsul este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru acesta. Adăugarea unui Produs în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Produsului.

Art. 6.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul agreează că toate datele furnizate de acesta în vederea plasării Comenzii sunt corecte, complete și adevărate.

Art. 6.4. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul agreează că Vânzătorul poate să îl contacteze prin SMS/e-mail/apel telefonic sau prin orice alt mijloc disponibil și agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

Art. 6.5. După finalizare, detaliile Comenzii se pot verifica accesând secțiunea „Istoric comenzi” din contul Utilizatorului/Cumpărătorului deschis pe Site, cât și prin intermediul SMS-ului/e-mail-ului de informare a efectuării Comenzii.

Art. 6.6. În situația în care datele necesare pentru procesarea și livrarea Comenzii sunt incomplete și/sau incorecte, Vânzătorul își rezervă dreptul de a anula Comanda printr-o notificare prealabilă adresată Cumpărătorului sub forma unui SMS/e-mail, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

Art. 6.7. Disponibilitatea unui Produs va fi afișată în Site după cum urmează:

a)      “în stoc” – produsul este disponibil în stocul Vânzătorului;

b)      “stoc epuizat” – produsul nu mai este disponibil în stocul Vânzătorului.

 

 1.     Dreptul de retragere al Consumatorului din Contract

Art. 7.1. În conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Consumatorul beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage din Contract, respectiv să returneze Produsele și/sau Serviciile comandate, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri, cu excepția celor de returnare a Produselor.

Art. 7.2. Perioada de exercitare a dreptului de retragere din Contract expiră în termen de 14 zile de la:

a) data încheierii Contractului, în cazul contractelor de prestări de servicii;

b) ziua în care Consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de Consumator, intră în posesia fizică a Produselor, în cazul Comenzilor ce au ca obiect Produse, sau:

(i) în cazul în care Consumatorul comandă printr-o singură comandă Produse multiple care vor fi livrate separat, ziua în care Consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de Consumator, intră în posesia fizică a ultimului Produs;

(ii) în cazul livrării unui Produs care constă din mai multe loturi sau piese, ziua în care Consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de Consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs sau a ultimei piese;

(iii) în cazul contractelor pentru livrarea periodică de produse pe o perioadă de timp determinată, ziua în care Consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de Consumator, intră în posesia fizică a primului produs.

Art. 7.3. În vederea exercitării dreptului de retragere, Consumatorul trebuie să îl informeze, în prealabil, pe Vânzător cu privire la decizia sa de retragere din Contract. Informarea Vânzătorului de către Consumator cu privire la exercitarea dreptului său de retragere trebuie să fie transmisă Vânzătorului anterior expirării termenului de 14 zile.

Art. 7.4. Pentru informarea Vânzătorului cu privire la decizia de retragere din Contract, Consumatorul trebuie să urmeze pașii expuși la secțiunea „Politica de retur”, regăsită în cuprinsul Site-ului. În acest sens, Consumatorul:

a)      fie completează formularul de retragere prevăzut aici și îl trimite la adresa de e-mail: comenzi@beauty-wonderland.ro, indicând și numărul contului bancar în care Consumatorul dorește să îi fie restituită contravaloarea Comenzii, în situația în care dreptul de retragere a fost exercitat ulterior livrării și efectuării plății Comenzii (Consumatorul trebuie să precizeze un cont IBAN, compus din 24 de caractere). Formularul de retragere din Contract poate fi transmis Vânzătorului și la adresa poștală menționată la secțiunea „Contactați-ne” din Site, durata de soluționare a procedurii fiind mai lungă ca urmare a perioadei de timp de care au nevoie serviciile poștale pentru transmiterea acestui formular Vânzătorului.

 

b)      fie trimite un e-mail la adresa comenzi@beauty-wonderland.ro prin care își exprimă în mod expres și neechivoc intenția de a se retrage din Contract. E-mail-ul trebuie să conțină: numele și prenumele Consumatorului, adresa poștală și numărul de telefon al Consumatorului, Produsul/Produsele pe care dorește să le returneze, precum și numărul contului bancar în care Consumatorul dorește să îi fie restituită contravaloarea Comenzii, în situația în care dreptul de retragere a fost exercitat ulterior livrării și efectuării plății Comenzii (Consumatorul trebuie să precizeze un cont IBAN, compus din 24 de caractere).

Art. 7.5. În termen de maxim 3 zile lucrătoare calculate de la data primirii informării (prin e-mail sau prin poștă), Vânzătorul îi va comunica Consumatorului confirmarea primirii declarației de retragere din Contract prin SMS/e-mail. În lipsa indicării unei adrese de e-mail/număr de telefon or când datele de contact indicate nu sunt valabile, confirmarea primirii declarației de retragere din Contract va fi comunicată la adresa poștală indicată de Consumator.

Art. 7.6. În vederea soluționării cu celeritate a procedurii de retragere din Contract, Consumatorii sunt sfătuiți ca decizia de retragere din Contract să fie transmisă Vânzătorului prin e-mail, la adresa comenzi@beauty-wonderland.ro. E-mail-ul poate fi transmis și accesând secțiunea „Contactați-ne” – „Trimite-ți un mesaj” din Site.

Art. 7.7. De la data transmiterii către Consumator a confirmării de primire a deciziei de retragere din Contract, părțile nu mai sunt obligate să execute Contractul, Vânzătorul nu mai este obligat să expedieze către Consumator Produsele și Serviciile care fac obiectul Comenzii, iar Consumatorul nu mai este obligat să efectueze plata Comenzii.

Art. 7.8. În situația în care Produsele și Serviciile au fost livrate către Consumator, iar acesta din urmă a efectuat plata Comenzii, Vânzătorul va rambursa sumele pe care le-a primit drept plată din partea Consumatorului, fara costurile livrării, fără întârziere nejustificată și în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care acesta a fost informat de decizia de retragere din Contract a Consumatorului. Costurile Transportului nu se returneaza , doar costurile produselor afisate pe site. În conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 34/2014, Consumatorul suportă costurile directe legate de returnarea Produselor. Cheltuielile de retur se scad din suma ce urmează să fie rambursată în contul bancar indicat de Consumator.

Art. 7.9. Consumatorul este de acord ca suma achitată pentru Comenzile returnate să îi fie restituită, prin virament bancar, în contul indicat de Consumator în e-mailul/formularul prin care s-a anunțat decizia de retragere din Contract.

Art. 7.10. Pentru a fi returnate, Produsele nu trebuie să prezinte semne de uzură sau consum, respectiv, Produsele trebuie să fie sigilate. În funcție de starea Produsului returnat, se va decide daca rambursarea poate fi acceptată

Art. 7.11. Cu excepţia cazului în care Vânzătorul s-a oferit să recupereze el însuşi Produsele ce au făcut obiectul Contractului din care s-a retras Consumatorul, Vânzătorul poate amâna rambursarea până la data recepţionării Produselor care au făcut obiectul Comenzii sau până la momentul primirii unei dovezi din partea Consumatorului conform căreia acesta a trimis Produsele către Vânzător, luându-se în considerare data cea mai apropiată.

Art. 7.12. Cu excepţia cazului în care Vânzătorul s-a oferit să recupereze el însuşi Produsele, Consumatorul returnează Produsele sau le înmânează Vânzătorului sau unei persoane autorizate de Vânzător să recepţioneze Produsele, fără întârziere nejustificată şi în decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat Vânzătorului decizia sa de retragere din Contract în conformitate cu art. 7.3 și 7.4. Termenul este respectat dacă Produsele sunt returnate Vânzătorului înainte de expirarea perioadei de 14 zile. Consumatorul care a decis retragerea din Contract este ținut să restituie și eventualele cadouri care au însoțit Produsele respective.

Art. 7.13. În conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 34/2014, Consumatorul suportă costurile directe legate de returnarea Produselor. Cheltuielile de retur se scad din suma ce urmează să fie rambursată în contul bancar indicat de Consumator.

Art. 7.14. Returul Produselor se realizează doar prin intermediul firmei de curierat agreată de către Vânzător. De regulă, firma de curierat este aceeași cu cea care a livrat către Consumator Produsele ce urmează a fi returnate. Produsele nu se returnează prin serviciile de curierat oferite de Poșta Română. Orice colet trimis prin intermediul serviciilor puse la dispoziție de Poșta Română nu va fi ridicat.

Art. 7.15. După primirea Produsului/Produselor returnate, Vânzătorul transmite către Consumator o notificare scrisă prin e-mail și/sau SMS prin care i se confirmă recepționarea coletului, urmând să fie verificată integritatea Produsului/Produselor returnate doar dacă s-au respectat termenele legale de 14 zile pentru exercitarea dreptului de retragere și pentru returnarea Produselor, în caz contrar Consumatorul va fi înștiințat prin e-mail și/sau SMS de înapoierea Produsului/Produselor pe cheltuiala acestuia.

Art. 7.16. Consumatorul este responsabil doar pentru diminuarea valorii Produselor care rezultă din manipulări, altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităților și funcționării produselor.

Art. 7.17. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

a)      Contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a Serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vânzător;

b)      Furnizarea de produse confecţionate după specificaţiile prezentate de Consumator sau personalizate în mod clar;

c)      Furnizarea de Produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

d)     Furnizarea de Produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de Consumator;

e)      Furnizarea de Produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente.

Art. 7.18. Conținutul secțiunii „Politica de retur” din Site face parte din prezentul document intitulat „Termeni și Condiții”.

 1.     Confidențialitate

Art. 8.1. Vânzătorul se obligă să păstreze confidențialitatea informațiilor pe care Utilizatorii/Cumpărătorii le furnizează în urma navigării și efectuării de Comenzi pe site-ul www.beauty-wonderland.ro, dezvăluirea acestor informații fiind posibilă doar în condițiile stabilite în prezentul document.

Art. 8.2. Cu toate acestea, în anumite situații și numai în urma unor solicitări formulate în conformitate cu legislația în vigoare, datele furnizate de către Utilizatori/Cumpărători vor putea fi transmise organelor abilitate de lege, îndrituite să efectueze verificări în baza legii.

Art. 8.3. Prin furnizarea datelor personale către Vânzător, Cumpărătorul își oferă consimțământul expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de către terți, parteneri ai Vânzătorului: furnizori de servicii de marketing, distribuitori și alți furnizori de servicii în vederea îndeplinirii obiectului Contractului încheiat între Cumpărător și Vânzător.

Art. 8.4. Vânzătorul poate să colecteze involuntar și date furnizate de către browser-ul folosit de Utilizatori/Cumpărători pentru accesarea Site-ului www.beauty-wonderland.ro (adresa IP, locul de unde se accesează Site-ul, numele și versiunea browser-ului de internet, etc.). În situația în care astfel de date sunt colectate, acestea vor fi utilizate în vederea îmbunătățirii serviciilor oferite Utilizatorilor/Cumpărătorilor sau în scopuri statistice.

1. Conform Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, Beauty Wonderland are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care un utilizator le furnizeaza.

2. Scopul colectarii datelor este:

-informarea Clientilor/Cumparatorilor privind situatia Contului lor inclusiv validarea, expedierea si facturarea Comenzilor, rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o Comanda, la Bunurile si/sau serviciile achizitionate;

-trimiterea de Newslettere si/sau alerte periodice prin folosirea postei electronice (e-mail, SMS);

-de cercetare de piata, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul Clientului/Cumparatorului.

3. Completarea datelor in formularul de creare Cont si/sau Comanda, Cumparatorul declara si accepta neconditionat ca datele sale personale sa fie incluse in baza de date a Beauty Wonderland si isi da acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate in scopul prevazut mai sus la punctul 2.

De asemenea cumparatorul declara ca are peste 16 ani si plaseaza comanda pe propria raspundere.

4. Prin citirea Documentului ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate toate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a va adresa justitiei in cazul de incalcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protectia datelor personale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

5. Va puteti exercita, in mod gratuit dreptul de a solicita informatii despre datele personale, trimitand o cerere scrisa, datata, semnata si expediata la adresa: Bucuresti, Bulevardul Constantin Brancoveanu , nr 116 , cam 2 , Bloc M2/III , sc 3 , etaj 3 , apartament 138 in atentia SC MVO ENTERPRISE EXCLUSIVE SRL.

Pe baza cererii va puteti exercita dreptul de interventie asupra datelor, dupa caz:

5.1 rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special a datelor incomplete sau inexacte;

5.2 transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

5.3 notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele, daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

 6. Beauty Wonderland poate furniza datele cu character personal ale Cumparatorului altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora si numai in scopurile mentionate anterior. Angajamentul de confidentialitate garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plata/bancare, telemarketing sau alte servicii,  furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a  Bunurilor si Serviciilor noastre, asiguratori.

7. Informatiile Cumparatorului cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchetul General, Politie, instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.

 

 1.     Despre „Buletinul informativ” și alerte

Art. 9.1. Datele colectate cu privire la „Buletinul informativ” (Newsletter) și alerte sunt confidențiale.

Art. 9.2. Utilizatorii/Cumpărătorii au posibilitatea să își exprime acordul de a primi periodic un „Buletin informativ”, în format exclusiv electronic cu privire la Produsele și/sau Serviciile și/sau promoțiile oferite de Vânzător pe Site-ul www.beauty-wonderland.ro, pe o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta. Transmiterea „Buletinului informativ” către Utilizatori/Cumpărători are loc în condiții de confidențialitate și securitatea informațiilor.

Art. 9.3. În orice moment Utilizatorul/Cumpărătorul are posibilitatea de a-și modifica opțiunea cu privire la primirea „Buletinului informativ”:

a)      prin trimiterea unei cereri de dezabonare la adresa de e-mail comenzi@beauty-wonderland.ro;

b)      prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în cuprinsul Buletinelor informative.

Art. 9.4. Renunțarea la primirea Buletinului informativ nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

Art. 9.5. La cererea scrisă a Utilizatorului/Cumpărătorului transmisă la adresa de e-mail comenzi@beauty-wonderland.ro, datele personale ale acestuia pot fi șterse din baza de date a Vânzătorului.

 1.     Prețul și modalitatea de facturare

Art. 10.1. Toate prețurile Produselor și Serviciilor afișate pe Site-ul www.beauty-wonderland.ro includ T.V.A. și sunt finale.

Art. 10.2. Prețurile Produselor și Serviciilor afișate nu includ și costul cheltuielilor de transport a Comenzii către Cumpărător, în afara cazului în care se specifică în mod expres acest lucru.

Art. 10.3. Prețurile sunt cele de la data comandării Produselor și Serviciilor, indiferent de eventualele modificări ulterioare ale acestora.

Art. 10.4. Prețul, costul cheltuielilor de transport și modalitatea de plată sunt specificate în cuprinsul fiecărei Comenzi.

Art. 10.5. Vânzătorul va emite o factură pentru Produsele și Serviciile care urmează să fie livrate, Cumpărătorul fiind obligat să furnizeze toate informațiile necesare pentru ca factura să fie emisă în conformitate cu legislația în vigoare. Factura va fi transmisă Cumpărătorului odată cu livrarea Produselor și după caz, a Serviciilor, aceasta regăsindu-se în coletul expediat. La cererea expresă a Cumpărătorului, factura poate fi comunicată și prin e-mail, la adresa indicată de Cumpărător.

 1.     Procesarea și livrarea Comenzilor

Art. 11.1. Comenzile plasate prin intermediul Site-ului www.beauty-wonderland.ro, cât și cele prin e-mail se primesc NON-STOP. Procesarea acestora se face de luni până vineri, în funcție de ora la care Comanda a fost înregistrată în sistem.

Art. 11.2. Comenzile se vor prelua în ordinea intrării în sistem, online sau telefonic, iar procesarea efectivă a Comenzii efectuată către Cumpărător poate dura între 1 - 3 zile, în funcție de volumul de comenzi.

Art. 12.3. Comenzile primite până în ora 12 p.m. sunt, de regulă, procesate în aceeași zi sau în următoarea zi lucrătoare. Produsele sunt de regulă livrate în termen de 3-4 zile lucrătoare. În mod excepțional, pentru motive justificate, termenul de livrare se poate prelungi.

Art. 11.4. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Produselor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

Art. 11.5. Vânzătorul se obligă să livreze Produsele prin intermediul serviciului de curierat rapid, la adresa indicată de Cumpărător, în termen de 24 – 48 de ore din momentul în care Cumpărătorul a fost notificat prin SMS/e-mail că Produsele și după caz Serviciile comandate au fost expediate către acesta.

Art. 11.6. Contravaloarea Comenzii se achită la livrare, în sistem ramburs, plata urmând a fi făcută către Curier. În urma efectuării plății, Curierul va emite o chitanță.

Art. 11.7. Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor și Serviciilor numai pe teritoriul României.

Art. 11.8. Conținutul secțiunii „Livrare” din Site face parte integrantă din prezentul document intitulat „Termeni și Condiții”.

 1.     Garanții

Art. 12.1. Vânzătorul nu este distribuitor autorizat al societățiilor Kat von D Beauty , Anastasia Beverly Hills , KKW Beauty , Fenty Beauty ,Kylie Cosmetics sau Kylie Jenner.

Art. 12.2. Produsele comercializate pe Site-ul www.beauty-wonderland.ro nu provin direct de la producători. Produsele comercializate pe www.beauty-wonderland.ro sunt made in PRC . Informațiile cu privire la Produsele comercializate pe Site au caracter informativ și sunt furnizate de către Distribuitori, Vânzătorul punându-le la dispoziția Utilizatorilor/Cumpărătorilor cu bună-credință.

Art. 12.3. Imaginile Produselor de pe Site-ul www.beauty-wonderland.ro au caracter informativ. În cazuri excepționale, acestea pot fi ușor diferite datorită caracteristicilor, designului, culorii, etc.

Art. 12.4. În temeiul dispozițiilor Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, fiecare Produs comercializat pe Site beneficiază de garanția legală de conformitate.

Art. 12.5. Garanția legală pentru conformitatea Produselor comercializate de către Vânzător pe pagina web www.beauty-wonderland.ro este de 24 de luni și se socotește de la data livrării Produsului către Consumator.

Art. 12.6. După expirarea termenului prevăzut la art. 12.5., Consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea Produselor care nu pot fi folosite în scopul pentru care au fost realizate ca urmare a unor vicii ascunse apărute în cadrul duratei medii de utilizare, în condiţiile legii.

Art. 12.7. Pentru Produsele a căror durată medie de utilizare este mai mică de 2 ani, termenul prevăzut la art. 12.5. se reduce la această durată.

Art. 12.8. Până la proba contrară, lipsa de conformitate apărută în termen de 6 luni de la livrarea Produsului se prezumă că a existat la momentul livrării acestuia, cu excepţia cazurilor în care prezumţia este incompatibilă cu natura Produsului sau a lipsei de conformitate.

Art. 12.9. Se consideră că Produsele sunt în conformitate cu cele care au făcut obiectul Contractului în situația în care:

a) corespund descrierii făcute de Vânzător şi au aceleaşi calităţi ca şi Produsele pe care vânzătorul le-a prezentat consumatorului ca mostră sau model;

b) corespund oricărui scop specific solicitat de către Consumator, scop făcut cunoscut Vânzătorului şi acceptat de acesta la încheierea Contractului;

c) corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal Produsele de acelaşi tip;

d) fiind de acelaşi tip, prezintă parametri de calitate şi performanţe normale, la care Consumatorul se poate aştepta în mod rezonabil, date fiind natura Produsului şi declaraţiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, făcute de vânzător, de producător sau de reprezentantul acestuia, în special prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta produsului.

Art. 12.10. Nu se consideră a fi lipsă de conformitate dacă în momentul încheierii Contractului Consumatorul a cunoscut sau nu putea, în mod rezonabil, să nu cunoască această lipsă de conformitate ori dacă lipsa de conformitate îşi are originea în materialele furnizate de Consumator.

Art. 12.11. În cazul lipsei conformităţii, în temeiul dispozițiilor Legii 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, Consumatorul are dreptul de a solicita Vânzătorului, să i se aducă Produsul la conformitate, fără plată, prin reparare sau înlocuire, sau să beneficieze de reducerea corespunzătoare a preţului ori de rezoluţiunea Contractului privind acest produs.

Art. 12.12. O măsură reparatorie va fi considerată ca disproporţionată, dacă ea impune Vânzătorului costuri care sunt nerezonabile în comparaţie cu cealaltă măsură reparatorie, luându-se în considerare:

a) valoarea pe care ar fi avut-o Produsele dacă nu ar fi existat lipsa de conformitate;

b) importanţa lipsei de conformitate;

c) dacă cealaltă măsură reparatorie ar putea fi realizată fără un inconvenient semnificativ pentru Consumator.

Art. 12.13. O măsură reparatorie va fi considerată ca imposibilă dacă Vânzătorul nu poate asigura Produse identice pentru înlocuire sau piese de schimb pentru reparare, inclusiv ca urmare a lipsei utilajelor sau a tehnologiei aferente.

Art. 12.14. Vânzătorul are aceleaşi obligaţii pentru Produsul înlocuit ca şi pentru Produsul vândut iniţial.

Art. 12.15. Consumatorul poate solicita o reducere corespunzătoare a preţului sau rezoluţiunea Contractului în oricare dintre următoarele cazuri:

a) dacă nu beneficiază nici de repararea, nici de înlocuirea Produsului;

b) dacă Vânzătorul nu a luat măsura reparatorie într-o perioadă de timp rezonabilă;

c) dacă Vânzătorul nu a luat măsura reparatorie, în termenul prevăzut la art. 12.19, fără inconveniente semnificative pentru Consumator.

Art. 12.16. Consumatorul nu este îndreptăţit să solicite rezoluţiunea Contractului, dacă lipsa conformităţii este minoră.

Art. 12.17. Consumatorul trebuie să informeze Vânzătorul despre lipsa de conformitate în termen de două luni de la data la care a constatat-o.

Art. 12.18. Pentru a beneficia de garanție pentru conformitatea Produsului, Cumpărătorul este obligat să sesizeze în scris Vânzătorul, prin trimiterea unui mesaj accesând secțiunea „Contactați-ne” din Site sau la adresa de e-mail comenzi@beauty-wonderland.ro. Sesizarea trebuie să conțină descrierea defectului reclamat și o copie a facturii (sau orice alt înscris care să probeze achiziția Produsului și, după caz, a Serviciului).

Art. 12.19. Sesizarea referitoare la defectele constatate va fi procesată fără nicio întârziere, cu excepția cazului în care părțile s-au înțeles altfel. Vânzătorul va comunica în scris Cumpărătorului termenul și modalitatea de procesare a sesizării, inclusiv confirmarea reparațiilor necesare și durata acestora sau, dacă este cazul, motivarea în scris a refuzului de a da curs solicitării. Perioada de timp stabilită pentru procesarea sesizării nu poate depăşi 15 zile calendaristice de la data la care Consumatorul, după caz, a adus la cunoştinţa Vânzătorului lipsa de conformitate a Produsului sau a predat Produsul Vânzătorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare.

 1.     Produsele cosmetice

Art. 13.1. Produsele cosmetice desigilate și utilizate nu pot fi returnate din motive de sănătate. Fac excepție produsele cosmetice expirate și cele care nu sunt conforme în sensul Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora.

Art. 13.2. În conformitate cu legislația de la nivel comunitar, toate Produsele comercializate pe site conțin pe ambalaj o pictograma (un desen ce reprezintă o cutie rotundă desfăcută și un număr). Numărul afișat pe această pictogramă reprezintă numărul de luni al termenului de valabilitate al Produsului din momentul în care a fost deschis.

 1.     Transferul proprietății asupra Produselor

Art. 14. Transferul dreptului de proprietate asupra Produselor de la Vânzător la Cumpărător are loc în momentul livrării acestor Produse, la adresa indicată în Comandă și numai după efectuarea plății din partea Cumpărătorului. Se consideră că livrarea are loc la momentul la care se semnează de primire documentul de transport furnizat de Curier.

 1.     Răspundere

Art. 15.1. Vânzătorul nu răspunde pentru prejudiciile suferite de către Utilizator/Cumpărător și/sau de către un terț ca urmare a nerespectării de către Utilizator/Cumpărător a prezentelor Termeni și Condiții; Vânzătorul nu răspunde pentru prejudiciile suferite de Cumpărător ca urmare a executării obligațiilor asumate în vederea procesării și livrării Comenzii; Vânzătorul nu răspunde în situația în care Cumpărătorul pierde Produsele care i-au fost livrate.

Art. 15.2. Vânzătorul nu își asumă responsabilitatea pentru descrierile Produselor afișate pe Site, acestea fiind puse la dispoziție de către distribuitorii săi.

Art. 15.3. Având în vedere că Site-ul www.beauty-wonderland.ro este găzduit de serverele unei terțe persoane, Vânzătorul nu poate garanta pentru eventualele erori apărute pe Site, incluzând modificări ale Site-ului, întreruperea temporară a lui, defecțiuni, omisiuni imposibilitatea de accesare a Site-ului de pe un anumit browser. De asemenea, Vânzătorul nu poate garanta că Site-ul, serverele pe care este găzduit sau e-mailurile trimise sunt libere de orice viruși sau de orice alt timp de conținut dăunător.

Art. 15.4. Vânzătorul nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura site-urilor la care se ajunge prin legături de pe Site-ul www.beauty-wonderland.ro.

Art. 15.5. Vânzătorul nu își asumă responsabilitatea în situația în care Utilizatorul/Cumpărătorul este prejudiciat de către un terț care ar pretinde că reprezintă interesele Vânzătorului.

 1.     Înscrierea de recenzii

Art. 16.1. Utilizatorul/Cumpărătorul care deține un cont deschis pe Site-ul www.beauty-wonderland.ro are posibilitatea de a scrie Recenzii cu privire la Produsele comercializate pe Site. Pentru scrierea unei recenzii Utilizatorul/Cumpărătorul trebuie să se autentifice în cont și să acceseze secțiunea „Recenzie”, afișată în dreptul fiecărui Produs de pe Site.

Art. 16.2. Informațiile înscrise pot fi atât pozitive, cât și negative, și se vor referi la caracteristicile și modul de folosire ale Produselor, utilizându-se un limbaj decent.

Art. 16.3. Vânzătorul își rezervă dreptul de a interzice publicarea acelor Recenzii cu un conținut obscen, defăimător, amenințător sau care ar tulbura în vreun fel viața privată a altor persoane. Totodată, este interzisă publicarea unor Recenzii al căror conținut încalcă drepturile de proprietate intelectuală aparținând unei terțe persoane, conțin viruși sau promovează Produse și/Servicii care nu au legătură cu Site-ul www.beauty-wonderland.ro.

Art. 16.4. Prin înregistrarea de Recenzii pe Site, Utilizatorul/Cumpărătorul acordă Vânzătorului o licență neexclusivă, irevocabilă, nelimitată teritorial de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica și a aduce la cunoștința publicului, prin orice mijloace, conținutul respectiv.

 1.     Sesizări și reclamații

Art. 17. Pentru eventualele sesizări sau reclamații cu privire de Produsul și/sau Serviciul achiziționat, Cumpărătorii sunt rugați să se adreseze Vânzătorului, accesând secțiunea „Contactați-ne” – „Trimiteți un mesaj” din cadrul paginii web www.beauty-wonderland.ro sau prin trimiterea unei sesizări/reclamanții scrise la adresa de e-mail comenzi@beauty-wonderland.ro. Termenul maxim de soluționare a reclamațiilor sau sesizărilor este de 30 de zile calendaristice de la primirea acestora.

 1.     Prelucrarea datelor cu caracter personal

Art. 18.1. În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Vânzătorul se obligă să administreze în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care Utilizatorii le furnizează.

Art. 18.2. Categoriile de date personale prelucrate ale Utilizatorilor/Cumpărătorilor sunt: numele și prenumele, adresa poștală (domiciliu/reședință), număr de telefon și adresa de poștă electronică. Aceste date fac obiectul unei prelucrări adecvate, pertinente și neexcesive raportat la scopul colectării acestora.

Art. 18.3. Scopul colectării datelor cu caracter personal este: gestiune economico-financiară, reclamă, marketing, publicitate, statistică, servicii de comunicații electronice, informarea Utilizatorilor/Cumpărătorilor privind situația conturilor lor de pe www.beauty-wonderland.ro, informarea Utilizatorilor/Cumpărătorilor privind evoluția și starea Comenzilor, furnizarea periodică a Buletinului informativ.

Art. 18.4. Datele colectate cu privire la „Buletinul informativ” și alerte sunt confidențiale.

Art. 18.5. Completarea de către Utilizatori/Cumpărători a datelor solicitate de secțiunea „Creați un cont nou” sau de secțiunea „Comandă rapidă”, existente pe Site, echivalează cu acceptarea necondiționată a Utilizatorilor/Cumpărătorilor ca aceste date să fie incluse în baza de date beauty-wonderland.ro a Vânzătorului și cu utilizarea și prelucrarea lor de către Vânzător, afiliații și colaboratorii acestuia pentru desfășurarea activităților enumerate la art. 18.3, inclusiv, dar nelimitându-se la furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plata/bancare.

Art. 18.6. Toate datele personale pe care le comunicați Vânzătorului prin intermediul Site-ului www.beauty-wonderland.ro nu vor fi divulgate către terțe persoane fără acordul prealabil al Utilizatorilor/Cumpărătorilor și vor fi prelucrate în conformitate cu legislația în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal, numai în temeiul unui acord de confidențialitate din partea acestora și numai în scopurile menționate la art. 18.3.

Art. 18.7. Utilizatorilor/Cumpărătorilor le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale. Utilizatorii/Cumpărătorii au dreptul de a solicita ștergerea totala sau parțială a datelor cu caracter personal. Utilizatorul/Cumpărătorul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus în baza unei cereri scrise, datate și semnate și transmisă Vânzătorului.

Art. 18.8. Utilizatorii/Cumpărătorii au dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îi privesc și să solicite ștergerea acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi, Utilizatorii/Cumpărătorii se pot adresa Vânzătorului cu o cerere scrisă, datată și semnată și transmisă, prin e-mail, la adresa comenzi@beauty-wonderland.ro sau accesând secțiunea „Contactați-ne” – „Trimiteți un mesaj” din Site. Se poate solicita oricând modificarea, actualizarea sau ștergerea din baza de date.

Art. 18.9. Totodată, pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și transmisă Vânzătorului, prin e-mail, la adresa comenzi@beauty-wonderland.ro sau accesând secțiunea „Contactați-ne” – „Trimiteți un mesaj” din Site, Utilizatorii/Cumpărătorii își pot exercita dreptul, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, de a li se confirma faptul că datele personale sunt sau nu procesate.

Art. 18.10. De asemenea, pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și transmisă Vânzătorului, prin e-mail, la adresa comenzi@beauty-wonderland.ro sau accesând secțiunea „Contactați-ne” – „Trimiteți un mesaj” din Site, Utilizatorii/Cumpărătorii își pot exercita dreptul de intervenție asupra datelor, după caz:

a)      rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;

b)      transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

c)      notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Art. 18.11. Cererile scrise, datate și semnate, menționate la art. 18.8, 18.9 și 18.10, pot fi transmise Vânzătorului și la adresa poștală menționată la secțiunea „Contactați-ne” din Site, durata de procesare a acestora fiind mai lungă ca urmare a perioadei de timp de care au nevoie serviciile poștale pentru transmiterea cererilor către Vânzător. Pentru soluționarea cu celeritate a acestor cereri, Consumatorii sunt sfătuiți să aleagă varianta transmiterii lor prin serviciul de poștă electronică.

Art. 18.12. În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001, Vânzătorul nu colectează niciun fel de date cu caracter special legate de originea rasială sau etnică, de convingerile politice, religioase, filosofice sau de natură similară, de apartenența sindicală, datele cu caracter personal privind starea de sănătate sau viața sexuală, precum și date având funcție de identificare de aplicabilitate generala, cum este codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate.

Art. 18.13. În situația în care unele dintre datele comunicate de Utilizatori/Cumpărători sunt incorecte sau se modifică, Vânzătorul trebuie să fie informat cât mai curând posibil.

Art. 18.14. Refuzul furnizării datelor solicitate determină imposibilitatea onorării Comenzilor.

Art. 18.15. Datele Cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate și către organele de cercetare penală, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

 1.     Riscul Contractului și forța majoră

Art. 19.1. Riscul de pierdere sau de deteriorare a Produselor este transferat Consumatorului în momentul în care acesta sau o parte terţă desemnată de acesta, alta decât transportatorul, intră în posesia fizică a Produselor. Cu toate acestea, riscul este transferat Consumatorului în momentul livrării Produselor către transportator, dacă transportatorul a fost însărcinat de către Consumator să transporte Produsele, iar această opţiune nu a fost oferită de către Vânzător, fără a aduce atingere drepturilor Consumatorului faţă de transportator.

Art. 19.2. Forța majoră reprezintă orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil. Niciuna dintre părți nu poate fi ținută responsabilă dacă neexecutarea obligațiilor contractuale asumate s-a produs ca urmare a apariției unui caz de forță majoră.

Art. 19.3. Dacă în termen de 15 zile de la data apariției cazului de forță majoră, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte are dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să îi poată pretinde celeilalte părți daune-interese.

    XX.      Soluționarea litigiilor

Art. 20.1. În vederea soluționării eventualelor litigii apărute între Vânzător și Utilizatori/Cumpărători, părțile vor depune toate diligențele necesare pentru stingerea litigiilor pe cale amiabilă. În situația în care stingerea litigiilor pe cale amiabilă nu este posibilă, acestea vor fi soluționate de instanțele române competente

Art. 20.2. Părțile au posibilitatea să soluționeze eventualele litigii apărute, pe cale extrajudiciară, apelând la platforma europeană SOL. Platforma SOL reprezintă un site creat de Uniunea Europeană și pus la dispoziția consumatorilor și comercianților pentru a-și soluționa litigiile legate de achizițiile online prin intermediul serviciilor oferite de aceasta.

Platforma Sol poate fi accesată la următoarea adresă:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show

 1.     Clauze finale

Art. 21.1. Cumpărătorului i se poate solicita să completeze anumite formulare și/sau să încheie anumite Contracte la momentul plasării comenzii. Cumpărătorul poate modifica eventualele erori materiale, înainte de plasarea Comenzii. „Termenii și Condițiile” prezente permit Cumpărătorului arhivarea și reproducerea acestora. Tarifele pentru comunicarea la distanta pentru plasarea Comenzilor sunt tarifele normale practicate de operatorii acestor rețele.

Art. 21.2. Imaginile afișate pe Site au caracter informativ.

Art. 21.3. Acest document reprezintă acordul părților, fiind redactat în conformitate cu legislația aplicabilă pe teritoriul României și este supus legii române.