Politica de retur - Beauty Wonderland

Returnarea produselor

În conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Consumatorul beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage din Contract, respectiv să returneze Produsele și/sau Serviciile comandate, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri, cu excepția celor de returnare a Produselor.

Perioada de exercitare a dreptului de retragere din Contract expiră în termen de 14 zile de la:

a) data încheierii Contractului, în cazul contractelor de prestări de servicii;

b) ziua în care Consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de Consumator, intră în posesia fizică a Produselor, în cazul Comenzilor ce au ca obiect Produse, sau:

(i) în cazul în care Consumatorul comandă printr-o singură comandă Produse multiple care vor fi livrate separat, ziua în care Consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de Consumator, intră în posesia fizică a ultimului Produs;

(ii) în cazul livrării unui Produs care constă din mai multe loturi sau piese, ziua în care Consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de Consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs sau a ultimei piese;

(iii) în cazul contractelor pentru livrarea periodică de produse pe o perioadă de timp determinată, ziua în care Consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de Consumator, intră în posesia fizică a primului produs.

 În vederea exercitării dreptului de retragere, Consumatorul trebuie să îl informeze, în prealabil, pe Vânzător cu privire la decizia sa de retragere din Contract. Informarea Vânzătorului de către Consumator cu privire la exercitarea dreptului său de retragere trebuie să fie transmisă Vânzătorului anterior expirării termenului de 14 zile.

Pentru informarea Vânzătorului cu privire la decizia de retragere din Contract, Consumatorul trebuie să urmeze pașii expuși la secțiunea „Politica de retur”, regăsită în cuprinsul Site-ului. În acest sens, Consumatorul:

a)      fie completează formularul de retragere prevăzut aici și îl trimite la adresa de e-mail: comenzi@beauty-wonderland.ro, indicând și numărul contului bancar în care Consumatorul dorește să îi fie restituită contravaloarea Comenzii, în situația în care dreptul de retragere a fost exercitat ulterior livrării și efectuării plății Comenzii (Consumatorul trebuie să precizeze un cont IBAN, compus din 24 de caractere). Formularul de retragere din Contract poate fi transmis Vânzătorului și la adresa poștală menționată la secțiunea „Contactați-ne” din Site, durata de soluționare a procedurii fiind mai lungă ca urmare a perioadei de timp de care au nevoie serviciile poștale pentru transmiterea acestui formular Vânzătorului.

 

b)      fie trimite un e-mail la adresa comenzi@beauty-wonderland.ro prin care își exprimă în mod expres și neechivoc intenția de a se retrage din Contract. E-mail-ul trebuie să conțină: numele și prenumele Consumatorului, adresa poștală și numărul de telefon al Consumatorului, Produsul/Produsele pe care dorește să le returneze, precum și numărul contului bancar în care Consumatorul dorește să îi fie restituită contravaloarea Comenzii, în situația în care dreptul de retragere a fost exercitat ulterior livrării și efectuării plății Comenzii (Consumatorul trebuie să precizeze un cont IBAN, compus din 24 de caractere).

În termen de maxim 3 zile lucrătoare calculate de la data primirii informării (prin e-mail sau prin poștă), Vânzătorul îi va comunica Consumatorului confirmarea primirii declarației de retragere din Contract prin SMS/e-mail. În lipsa indicării unei adrese de e-mail/număr de telefon or când datele de contact indicate nu sunt valabile, confirmarea primirii declarației de retragere din Contract va fi comunicată la adresa poștală indicată de Consumator.

În vederea soluționării cu celeritate a procedurii de retragere din Contract, Consumatorii sunt sfătuiți ca decizia de retragere din Contract să fie transmisă Vânzătorului prin e-mail, la adresa comenzi@beauty-wonderland.ro. E-mail-ul poate fi transmis și accesând secțiunea „Contactați-ne” – „Trimite-ți un mesaj” din Site.

De la data transmiterii către Consumator a confirmării de primire a deciziei de retragere din Contract, părțile nu mai sunt obligate să execute Contractul, Vânzătorul nu mai este obligat să expedieze către Consumator Produsele și Serviciile care fac obiectul Comenzii, iar Consumatorul nu mai este obligat să efectueze plata Comenzii.

În situația în care Produsele și Serviciile au fost livrate către Consumator, iar acesta din urmă a efectuat plata Comenzii, Vânzătorul va rambursa sumele pe care le-a primit drept plată din partea Consumatorului, fara costurile livrării, fără întârziere nejustificată și în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care acesta a fost informat de decizia de retragere din Contract a Consumatorului. Costurile Transportului nu se returneaza , doar costurile produselor afisate pe site.

În conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 34/2014, Consumatorul suportă costurile directe legate de returnarea Produselor. Cheltuielile de retur se scad din suma ce urmează să fie rambursată în contul bancar indicat de Consumator.

Consumatorul este de acord ca suma achitată pentru Comenzile returnate să îi fie restituită, prin virament bancar, în contul indicat de Consumator în e-mailul/formularul prin care s-a anunțat decizia de retragere din Contract.

Pentru a fi returnate, Produsele nu trebuie să prezinte semne de uzură sau consum, respectiv, Produsele trebuie să fie sigilate. În funcție de starea Produsului returnat, se va decide daca rambursarea poate fi acceptată

Cu excepţia cazului în care Vânzătorul s-a oferit să recupereze el însuşi Produsele ce au făcut obiectul Contractului din care s-a retras Consumatorul, Vânzătorul poate amâna rambursarea până la data recepţionării Produselor care au făcut obiectul Comenzii sau până la momentul primirii unei dovezi din partea Consumatorului conform căreia acesta a trimis Produsele către Vânzător, luându-se în considerare data cea mai apropiată.

Cu excepţia cazului în care Vânzătorul s-a oferit să recupereze el însuşi Produsele, Consumatorul returnează Produsele sau le înmânează Vânzătorului sau unei persoane autorizate de Vânzător să recepţioneze Produsele, fără întârziere nejustificată şi în decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat Vânzătorului decizia sa de retragere din Contract în conformitate cu art. 7.3 și 7.4. Termenul este respectat dacă Produsele sunt returnate Vânzătorului înainte de expirarea perioadei de 14 zile. Consumatorul care a decis retragerea din Contract este ținut să restituie și eventualele cadouri care au însoțit Produsele respective.

În conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 34/2014, Consumatorul suportă costurile directe legate de returnarea Produselor. Cheltuielile de retur se scad din suma ce urmează să fie rambursată în contul bancar indicat de Consumator.

Returul Produselor se realizează doar prin intermediul firmei de curierat agreată de către Vânzător. De regulă, firma de curierat este aceeași cu cea care a livrat către Consumator Produsele ce urmează a fi returnate. Produsele nu se returnează prin serviciile de curierat oferite de Poșta Română. Orice colet trimis prin intermediul serviciilor puse la dispoziție de Poșta Română nu va fi ridicat.

După primirea Produsului/Produselor returnate, Vânzătorul transmite către Consumator o notificare scrisă prin e-mail și/sau SMS prin care i se confirmă recepționarea coletului, urmând să fie verificată integritatea Produsului/Produselor returnate doar dacă s-au respectat termenele legale de 14 zile pentru exercitarea dreptului de retragere și pentru returnarea Produselor, în caz contrar Consumatorul va fi înștiințat prin e-mail și/sau SMS de înapoierea Produsului/Produselor pe cheltuiala acestuia.

Consumatorul este responsabil doar pentru diminuarea valorii Produselor care rezultă din manipulări, altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităților și funcționării produselor.

Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

a)      Contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a Serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vânzător;

b)      Furnizarea de produse confecţionate după specificaţiile prezentate de Consumator sau personalizate în mod clar;

c)      Furnizarea de Produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

d)     Furnizarea de Produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de Consumator;

e)      Furnizarea de Produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente.

Conținutul secțiunii „Politica de retur” din Site face parte din prezentul document intitulat „Termeni și Condiții”.

Va multumim!

Echipa Beauty Wonderland